Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Gloppen

Småbruk på Fossheim i Myklebustdalen i Gloppen

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 800 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Innhald

1.etg.: Vindfang, soverom, kjøkken m/loftstrapp, bad/vaskerom og 2 stover.

Loft: Trapperom, 4 soverom, bod og kott. Luke utan stige til mørkeloftet.

Kjellar: Bod/vaskekjellar. Opplegg til vaskemaskin og tørketrommel.

Overbygd inngangspart til 1.etg. med betongplatting. Betongplatting framfor ytterdør til kjellaren. Overbygd betongplatting mot nord.

Loftstrapp som 90-graders kvit Hagentrapp med trinn og tette opptrinn i lakkert eik. Flislagd betongtrapp frå ytterdøra til golvet i vindfanget.

Innlagt fiber. Brann- og innbrotsalarm med brannvarslarar i alle etasjar og sløkkeutstyr i 1.etg. og loft.

Driftsbygning

Oppført i 1910 med BTA 320 m2. Er tidlegare nytta som tradisjonell driftsbygning fram til 2005 og blir no nytta som lagerplass. Tilbygg og påbygg frå 1952.

Kjellar: Tilbygd gjødselkjellar

U.etg.: Garasje, gjødselkjellar og tidlegare fjøsrom

1.etg.: Fjøsrom, snikkarbod og lagerrom

2.etg.: Låve

Andre opplysninger

Sjå annonse på FINN her: https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=276704363

Soverom: 5

Drift og rettigheter

I gardstunet er det oppført våningshus og fjøs, reiskapshus ved offentleg veg, naust ved Sandalsvatnet om lag 200 m frå gardstunet, hytte på Nybøen i utkant av innmarka om lag 1,5 km frå gardstunet, samt sel på Fossheimstøylen om lag 3,2 km frå gardstunet.

Fallrettsinntekter, jakt- og fiskerettar.

Driftsform(er): Gardsdrifta med dyrehald vart lagt ned i 2005
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 66
Dekar beite: 18
Dekar skog: 262
Dekar totalt: 393
Gårdsnummer / bruksnummer: 96/5

Beliggenhet

Gardstunet ligg landleg og fint til på Fossheim i Myklebustdalen i område med spreidd busetnad, som i hovedsak har tilknytning til jordbruket. 6 km til Byrkjelo med nærbutikkar og barneskule, 11,5 km til barnehage på Reed og 24 km til kommunesenteret Sandane.

Gardsdrifta med dyrehald vart nedlagt i 2005, og det er ingen mjølkekvote

Fin utsikt over Sandalsvatnet og gode lokale solforhold.

Kontakt

Gårdens eier

Trygve Fossheim dødsbu
Dalevegen 594

Telefon privat: 57884400
Nettside: http://https://www.advokatmardal.no/gemekling
E-post: [email protected]

Megler

Jan Erik Mardal
Advokat Jan Erik Mardal AS

Telefon: 57884400
Mobil: 97533858
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1