Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), luster

Småbruk

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Det er 2 hus på bruket.
Eine er ei gamal tingstove frå ca 1600. Det andre er eit vestlandshus bygd ca 1910
tingstova er i forholdsvis bra stand. Det andre er renoveringsobjekt/riving.
nyere fjøs bygd ca 1982, i grei stand. gamal fjøs, er i dårleg stand. må ordnas eller rivast. Gammelt naus (tobakshus) i ok stand. Hytte på stølen Navarsete i grei stand, bygd ca 1995. Sel på stølen Mytane i ok stand.

Driftsbygning

1982 med saueinredning. Brukeyt har ikkje beiterett for sau. 7 kyr og 2 griser

Andre opplysninger

Garden er ikkje taksert. Blir ikkje solgt under prisantydning. 4 mil + omk. kan ta innbytte.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Beiterett i Engedalen for 7 kyr og 2 griser

Er med på jortejakt på Joranger. liten part. Har og ein liten part i jakt, ved bruket

Driftsform(er): Ammekyr
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 32
Dekar beite: 0
Dekar overflatedyrka: 12
Dekar skog: 132
Dekar utmark: 0
Dekar totalt: 187
Gårdsnummer / bruksnummer: 106/1

Beliggenhet

Ligg ved Gaupnefjorden.nord øst vendt. ca 4 km til Gaupne, som er kommunesenteret i Luster.. kjøpesenter, badeland og ungdomsskule. Barneskule ligg på Indrehafslo ved Lambhaug.

Kontakt

Gårdens eier

Aasmund E Roterud
eikjastrondsvegen 61

Telefon privat: +4792049225
E-post: [email protected]

Aasmund Eikum Roterud