Om Gardsbruk.no

Gardsbruk.no er den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket.

Gratis annonsering

  • På Gardsbruk.no kan hvem som helst annonsere gårder for salg eller utleie.
  • På sidene finnes også funksjonen "ønskes kjøpt". Her kan man registrere annonser, dersom man søker å kjøpe eller leie et gårdsbruk.
  • Det er gratis å bruke Gardsbruk.no.

Redigere, endre eller slette annonsen

  • Hvis du ønsker å redigere, endre eller slette innholdet i din annonse send en mail til [email protected].
  • Husk og skriv navnet på annonsen og hvilke endringer det gjelder.

Målet med prosjektet er å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og SmåbrukarlagNatur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag.

I tillegg til nettsiden Gardsbruk.no arbeider prosjektet Slipp oss til i flere fylker for å øke tilbudet av ledige gårdsbruk på markedet. De siste årene har innsatsen spesielt vært rettet inn mot Oppland og Hordaland.

Prosjektleder for Slipp oss til - ungdom inn i landbruket og redaktør for nettsida gardsbruk.no er Ole Dolmseth. Ole er 20 år og er fra Indre Troms. Han er ansatt i 40 % stilling og jobber ellers som sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.