Tilbake til oversikt
Innlandet (tidl. Hedmark), Eidskog

Økologisk/biodynamisk gård søker driftsansvalig

Prisantydning leie

Prisantydning leie:

0 kr

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Se vedlegg generell annonse

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Fiske og elgjakt

Driftsform(er): Andelshavere,ammeku,geiter,høner,korn,grønsaker mm
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 147
Dekar utmark: 20
Dekar totalt: 147
Gårdsnummer / bruksnummer: 15/4

Kontakt

Gårdens eier

Lene Stangnes
Stangnesveien 30

Telefon privat: 98664029
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

" /> Vedlegg 1