Tilbake til oversikt
Rogaland, Suldal

Flat og fin gard til leige.

Prisantydning leie

Prisantydning leie:

17 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Stort våningshus – 2 ½ etasje, bygd 1969. Har skifta glas og kledning. Må rekna med noko renovering.

Driftsbygning

Ca. 400 m², bygd 1960, vedlikehalde, båsfjøs med 18 båsar + gardar for 13 ungdyr. Sauhus med plass for 100 vinterfora sau.

Andre opplysninger

Er ein del redskaper på garden som kan leigast eller avtala kjøp.
Kan leiga eller kjøpa dei storfe og sauer på garden.
Eg har ca. 100 000 i mjølkekvote.

Leigepris kan eventuelt diskuterast. Salg kan verte aktuelt seinare.

Soverom: 7

Drift og rettigheter

Me har felles laksefiske, og me har ei stor utleigehytte ved elva, Suldalslågen.
Me har og felles fjellbeite, min andel er 6,522 km².

Eg vil prioritera ein ung familie, helst og med landbruksutdanning.

Driftsform(er): Mjølkeku og sau
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 142
Dekar beite: 83
Dekar overflatedyrka: 10
Dekar skog: 29
Dekar utmark: 90
Dekar totalt: 353
Gårdsnummer / bruksnummer: Hoftun g.nr 29, b.nr 1.

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Gardstunet ligg ca 1,5 km frå Suldalsosen sentrum, med to butikkar, post i buikk og bensinstasjon.

Innanfor 1 km har me barnehage, skule, samfunnshus, aldersheim, kyrkje og bedehus og idrettsbane og ballbinge.

Tunet ligg på flat mark, men lunt under fjella.

Kontakt

Gårdens eier

Erik Hoftun Kvæstad
Kyrkjevegen 37

Telefon privat: 52799114/95036277
E-post: [email protected]