Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Molde

Gardsbruk med strandlinje og seter til salgs

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus 1:
Byggeår 1966, med grunnflate på 88kvm med tilbygg mot nord på 8kvm. Altan på 23kvm mot sør.
Kjeller inndelt i gang, snekkerbod, vaskekjeller og vedlager.
1.etg er inndelt i gang, kjøkken, vindfang, bad, stue med utgang til altan, kårstue og kårkjøkken.
Loft er inndelt i gang med utgang til lufteveranda mot nord, og 5 soverom.
Mørkeloft med god takhøyde til lagring.

Våningshus 2:
Byggeår 1988. Grunnflate på 115kvm. Altan på 20kvm mot sør og vest, underbygget med utebod.
Sokkeletg. er inndelt med vindfang, hall med garderobe, 2 soverom, bod, bad/vaskerom, gang, grovkjøkken, pumperom og innendørs bod med egen ytterdør.
1.etg er inndelt med gang, 3 soverom, bod, bad og stue.
Mørkeloft med god takhøyde til lagring.

Våningshus 3:
Byggeår 1996. Grunnflate ca 70kvm.
Sokkeletg er inndelt i arbeidsrom, bad og toalett, utgang til altan mot sør.
1.etg er inndelt i vindfang, stue, kjøkken, 2 soverom og bad.

Driftsbygning

Byggeår 1890, med tilbygg silo mot vest i 1982, og tilbygg kufjøs mot sør i 1993.
Eldste delen er tømmerkasse, med taktekking av dråpeskifer. Nyere deler av bindingsverk med stående kledning og metallplater, taktekking av metallplater.
I kufjøs finnes 9 kubåser, i eldre del finnes båser benyttet til ungdyr, båser benyttet til sau, melkerom, vedlager, utedo og rom benyttet til et mindre antall frittgående høner. Lagerareal på låven, med silokran ned til silo mot vest.

Andre opplysninger

Gården har i tillegg følgende bygninger;
Setertun med seterbu, sommerfjøs og utedo
Naust
Eldhus
Frittliggende garasje/ åpent lager oppe ved veien
Gardssag

Ønskes ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt. (Kan ikke ta telefonen på hverdager før etter kl 18 på grunn av jobbsituasjon.)

Gården kan på grunn av dens utforming selges i to deler, hvorav den kan deles i gården med våningshus 1, og våningshus 2 og 3 sammen.

Soverom: 12

Drift og rettigheter

Fiskemulighet, jaktmulighet, beiterett i fjell og skog, seterstøl, skogsdrift. Gården hadde melkeproduksjon til august 2015.

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 11
Dekar beite: 10
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 982
Dekar utmark: 810
Dekar totalt: 1815
Gårdsnummer / bruksnummer: 203/003

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Fint beliggende i Ranvik ved langfjorden med god utsikt. Eiendommen har egen strandsone med naust. Fint turterreng, sommer og vinter.
Bygden Ranvik har både stort bygdahus med arrangementer året igjennom, mulighet for tilgang til godt utstyrt treningsrom, flott gapahuk som benyttes som turmål, og egen småbåthavn.
18 km til tidligere kommunesenter Eidsvåg med barne- og ungdomsskole, privat og offentlig barnehage, flerbrukshall, svømmehall, bibliotek og butikker. 35 km til Molde sentrum (by).

Kontakt

Gårdens eier

Jakob Olav Magnussen
Ranvikvegen 932

Telefon privat: 90160958
E-post: [email protected]