Tilbake til oversikt
Troms og Finnmark (tidl. Finnmark), Karasjok

Torgeir Nordsletta

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Enebolig oppført 1958 og påbygd 1979/80.

Driftsbygning

Fjøset er bygd i 1988 og er modernisert i 2010 da ble det satt inn melkerobot. Det er 41 liggebåser kyr og det er plass til ca. 40-45 ungdyr/kalver(binger). Bruket har en melkekvote på ca. 257 000 liter, men det blir produsert over 300 000 liter i dag med leid kvote. Fjøset er lettdrevet og grovforet blir kjørt inn med minitraktor (Avant).

Andre opplysninger

Takst foreligger
Pris - 6 000 000 + dyr og maskiner eller høyst høystbydende

Soverom: 0

Drift og rettigheter

Fiskerett til Tanaelva

Driftsform(er): Melkeproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 250
Dekar utmark: 250
Dekar totalt: 500
Gårdsnummer / bruksnummer: 2021 23/22

Beliggenhet

Gården ligger i Karasjok Kommune Holganjarga. Det er ca. 12 km fra Karasjok tettsted og ca. 10km fra Finnland.

Kontakt

Gårdens eier

Torgeir Nordsletta
Holganjarga

Telefon privat: 92293296
E-post: [email protected]

Megler

Torgeir Nordsletta
Mobil: 92293296
E-post: [email protected]