publisert 20.12.2017

solhaug gård

Troms, Balsfjord

Prisantydning salg: kr 3 200 000

Driftsform(er): Geit Sau Hest
Totalareal: 253,9

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Grunnflate 1. etg 77 m2
2. etg 60 m2 3 (4) soverom
kjeller 45 m2

Driftsbygning

Byggetrinn 1 i 1973.
Byggetrinn 2 i 2011.
Tårnsilo Ca 300 m3) med ilegger/uttaker.
Stall renovert i 2016.

Andre opplysninger

per i dag drives det med geitemelks produksjon. Eid kvote på 71 000 l og leier kvote på 82 000 l.

Stall med 3 store bokser, stort oppvarmet sal-rom. leskur i luftegård, plastgjerder rundt luftegård.
ridebane på 20x40 m med plastgjerde rundt.

Takst foretatt 29/8-17

Dyr, Redskaper/ Løsøre føler ikke med. Kan selges utenom.

Drift og rettigheter

Fiske og jaktrettigheter.
Beiterett i utmark

Gården kan selges med produksjon eller uten produksjon.

Beliggenhet

Gården ligger i vakre Malangen. Fri og solrik beliggenhet, lett adkomst.
Avstand til butikk, barnehage samt barne og ungdomsskole 1-10 klasse 5,6 km. Avstand til Tromsø ca 6 mil og Balsfjord kommunesenter 4 mil.

Veldig gode turmuligheter i området. Mange fiskevann, gode beiteforhold.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3 200 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Geit Sau Hest

Dekar fulldyrka areal: 113
Dekar beite: 37
Dekar skog: 50
Dekar totalt: 253,9
Gårdsnummer / bruksnummer: 84/11

Gårdens eier

merethe
aasen
9056 mortenhals
Telefon privat 46664487/ 46397306
E-post rogaas@start.no

Meglerinformasjon